Klantenservice

Ondanks alles kan het natuurlijk onverhoopt voorkomen dat u ergens niet uitkomt, of ergens ontevreden over bent. Ook dan staan we uiteraard voor u klaar. Als u onderstaand formulier invult nemen we zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook direct contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u ons bellen op 0297-200200.

Mail ons

Contactgegevens

* Verplichte velden

Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft, kunt u via de hierboven vermelde kanalen contact met ons opnemen. Daarbij geldt, conform onze Algemene Voorwaarden, de volgende procedure.

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
  3. In het uitzonderlijke geval dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons kan worden opgelost, kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Deze is te bereiken via www.sgc.nl. Daarnaast kunt u met uw klacht of geschil terecht bij het Europese online geschillenplatform ODR.